piątek, 4 października 2013

Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego

Częstość występowania mózgowego porażenia dziecięcego ocenia się na 1,5—3 na 1000 żywo urodzonych dzieci; obniża się ona w populacji dzieci szkolnych do l%o (Asher i wsp., 1950). Według nowszych statystyk opublikowanych przez autorów szwedzkich ustalono, że mózgowe porażenie dziecięce w tym kraju stanowi 1,4—2,0 na 1000 żywo urodzonych dzieci (Hagberg, 1973). Różnice dotyczące danych statystycznych zależą od wielu czynników, np.: dokładności w prowadzeniu dokumentacji medycznej, poziomu opieki lekarskiej itp. Przy tej sposobności należy potwierdzić spostrzeżenia poczynione także w naszym kraju (Michałowicz i wsp., 1982), które potwierdzają doświadczenia autorów szwedzkich (Hagberg, 1973, Olow i wsp., 1972) o zmniejszeniu się liczby dzieci z pozapiramidową i móżdżkową postacią mózgowego porażenia dziecięcego. Można podzielać pogląd autorów szwedzkich, że ma to ścisły związek z wczesnym i skutecznym leczeniem konfliktu serologicznego (w głównej mierze odpowiedzialnego za pozapiramidową postać mózgowego porażenia dziecięcego) oraz z chirurgicznym leczeniem wodogłowia, mającego powiązanie patogenetyczne z zespołem móżdżkowym u dzieci.
Źródło:
 1. Witamina C
 2. Mózgowe porażenie dziecięce : aspekty medyczne, pedagogiczne i socjalne : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Łosiowskiego i Jerzego Serejskiego. - Warszawa : Ośrodek Badawczo Rozwojowy Pomocy Naukowych i Sprzętu Szkolnego, 1985
 3. Tran
 4. Mózgowe porażenie dziecięce : wskazówki dla rodziców / Roman Michałowicz [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1997

wtorek, 23 kwietnia 2013

Prokalcytonina (PCT)


Oznaczanie
Imunoluminometria
Metody immunochemiczne zautomatyzowaneFunkcja
Wyniki badań przeprowadzonych na chomikach wskazują na immunomodulacyjną
funkcję prokalcytoniny. Swoiste przeciwciała PCT pozwoliły na przeżycie zwierzętom
po wywołaniu u nich wstrząsu septycznego. Jednak podobne działanie u ludzi nie
zostało jeszcze udokumentowane, podobnie jak jej wpływ na metabolizm wapnia
i fosforanów, co zaobserwowano podczas eksperymentu na chomikach. Wpływ PCT
na funkcje komórkowe jest tematem prowadzonych obecnie badań.
Synteza
Cząsteczka (masa cząsteczkowa 13 kD) składa się z 116 aminokwasów;
środkowy fragment (aminokwasy 60-91) odpowiada sekwencji kalcytoniny.
Synteza stymulowana jest przez infekcje bakteryjne, lecz niewielki wzrost
stężenia prokalcytoniny można zaobserwować również u pacjentów z urazami
wielonarządowymi jak też u chorych po rozległych operacjach. U osób zdrowych
stosując swoiste i czułe metody oznaczeń można wykryć prekursory peptydów
kalcytoniny w stężeniach rzędu kilku pikogramów na mililitr. Tworzy się ona
w komórkach C gruczołu tarczowego. Pierwotnie powstaje preprokalcytonina (141
aminokwasów). W wyniku rozszczepienia białek sygnałowych za pomocą swoistej
proteolizy w komórkach C tworzy się kalcytonina, która jest następnie wydzielana.
Proces syntezy przebiega inaczej w przypadkach ciężkich infekcji bakteryjnych
i zakażeniach ogólnych: wzrasta wówczas całkowita prokalcytonina osiągająca
stężenia w osoczu >100 (ig/ml, bez równoczesnego wzrostu kalcytoniny. W badaniach
doświadczalnych syntezę można wywołać przy pomocy endotoksyn. Istnieje
przypuszczenie, że prokalcytonina obecna w stanach zapalnych jest syntetyzowana
w komórkach neuroendokrynnych, leukocytach oraz, w szczególności, w monocytach
w wątrobie.
Rozpad
Czas półtrwania prokalcytoniny w osoczu wynosi 24 - 30 godzin. Prawdopodobnie
rozkładana jest ona na drodze proteolizy. Usuwanie drogą nerek odgrywa jedynie
nieznaczną rolę w jej kataboliźmie, w związku z czym wartość diagnostyczna nie ulega
zmianie w przypadku niewydolności nerek.
Znaczenie diagnostyczne
Infekcje bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze jak również zakażenie ogólne oraz niewydolność wielonarządowa (nawet bez wystąpienia zakażenia ogólnego) powodują
wzrost stężenia PCT w osoczu (uogólnione zakażenie bakteryjne). Poziom PCT nie
wzrasta u osób z infekcjami wirusowymi, chorobami nowotworowymi oraz alergiami
i schorzeniami autoimmunologicznymi.
Ograniczone infekcje miejscowe również nie
przyczyniają się do ewidentnego wzrostu stężenia PCT.
Po rozległej interwencji chirurgicznej obecność PCT można wykryć u niektórych
chorych na czwarty dzień po operacji. Stan wstrząsu bez obecności infekcji bakteryjnej
może prowadzić do wyraźnego wzrostu stężenia PCT, lecz jednak nie tak wysokiego
jak w przypadku infekcji bakteryjnych.
Obserwacje wykazały, że w niebakteryjnych stanach zapalnych zakres referencyjny
wynoszący <0 2="" br="" ga="" i="" ig="" nieznacznie="" osi="" podwy="" przekroczony="" szone="" zostaje="">wartości), jednak zapalenie płuc nie zawsze powoduje wzrost stężenia prokalcytoniny
i często pozostaje ono poniżej 2 (ig/L. Wartości powyżej 10 |ig/L wskazują na uogólnione
zakażenie bakteryjne lub sepsę. PCT powinno być również lepszym niż CRP wskaźnikiem
zakażenia bakteryjnego u noworodków, pod warunkiem uwzględnienia fizjologicznego
wzrostu stężenia do 20 |ig/L w ciągu pierwszej doby życia. Obecnie prowadzone
badania wykażą, czy inne parametry (lub ich kombinacje) takie jak CRP i interleukina
-8wykazują większą czułość i swoistość infekcji u noworodków. Szybciej przebiegająca
synteza interleukin (wartości maksymalne osiągane są po 90 minutach od momentu
zadziałania toksyn bakteryjnych) odgrywa tu istotną rolę. PCT z reguły koreluje z TNF-
 1. interleukiną-6 i CRP. Zmiany w jej stężeniu (wzrost/spadek) są szybsze niż CRP lecz
  wolniejsze niż TNF-a i na przykład interleukiny-
  8. W przewlekłych stanach zapalnych
  poziom interleukin podlega znacznie większym wahaniom niż wskazywałby na to obraz
  kliniczny. Oprócz tego, interleukiny i CRP nie zawsze korelują z przebiegiem stanu
  zapalnego (tendencja wzrostowa zanika, kiedy stan ostry przechodzi w przewlekły); PCT
nie podlega tzw. ujemnej regulacji (down regulation). Poziom jej wzrasta w nowotworach
komórek C tarczycy oraz w raku drobnokomórkowym oskrzeli. Szczególne zastosowanie
znajduje PCT w monitorowaniu stanu pacjentów z zakażeniem ogólnym lub urazami
wielonarządowymi z uogólnionymi zakażeniami bakteryjnymi (SIRS) (bez sepsy).
Największe znaczenie diagnostyczne ma nie samo stężenie lecz kinetyka jego zmian.
Oczekiwaną i pozytywną reakcją na podanie antybiotyków jest spadek poziomu PCT.
Ponieważ czas półtrwania wynosi 24 godziny, podczas skutecznej kuracji można
spodziewać się, że poziom PCT będzie spadał każdego dnia o połowę swojej aktualnej
wartości.
W ciągu pierwszych 10 dni trwania choroby, swoistość różnicowania pomiędzy SIRS
(bez zakażenia ogólnego) i zakażeniem ogólnym oznaczonym przy pomocy samego
PCT wynosi 90%, lecz wzrasta do 100% w miarę rozwoju choroby. Po dodaniu
neopteryny odsetek skutecznego różnicowania pomiędzy SIRS (bez zakażenia
ogólnego) i zakażeniem ogólnym wynosi 100%. W rozrostowych chorobach
hematologicznych (często przebiegających z gorączką nieznanego pochodzenia)
obecność infekcji lub jej brak została prawidłowo zdiagnozowana w 75% przypadków
w oparciu o samo PCT, natomiast w oparciu o połączenie PCT z CRP lub neopteryną 
odpowiednio w 91% i 92% przypadków. Dzięki temu znacznemu uproszczeniu uległo wdrożenie odpowiedniej kuracji antybiotykowej.
Źródło staw biodrowy.


środa, 5 września 2012

Adopcja dziecka

Aneta i Piotrek są małżeństwem od sześciu lat. Marzyli o gromadce dzieci. Lekarz z opinie o lekarzach rozwiał ich nadzieje. Najpierw była terapia hormonalna, później dwie nieudane próbyśzspłod-nienia in vitro, pozostała tylko - adopcja. Upłynęło sporo czasu, żanim podjęli decyzję. Aneta zakładała taką możliwość już po pierwszej smutnej wizycie u lekarza. Tylko jak to powidzieć Piotrkowi? W końcu ilę przełamała. Wieczorem, gdy siedzieli przytuleni na kanapie, izapytała: „A może zaadoptujemy dziecko?4'. Piotrek nic nie odpowiedział, Zamyślił się i odwrócił twarz w drugą stronę. wPo dwóch dniach podszedł, objął mnie i powiedział tylko? „Dobrze. Adoptujmy, To była niezwykle trudna decyzja. A to przecież dopiero początek drogi do odchudzanie i upragnionego macierzyństwa.

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

ODPOWIEDNIE ILOŚCI KOBIECEGO POKARMU W DIECIE DZIECKA

Już od pierwszego dnia życia dziecko powinno być karmione piersią "na żądanie", tj. kiedy płaczem oznajmia, że jest głodne lub ma pragnienie. Jeżeli wykluczymy inne przyczyny płaczu - takie jak mokra pieluszka, chłód czy zbyt ciepłe ubranie tylko przystawienie do piersi będzie mogło uspokoić dziecko, które nasycone zaśnie. Ilość mleka wytwarzanego dziennie przez prawidłowo odżywioną matkę po ciąża wynosi 600-1000 ml. Rezultaty najnowszych badań wskazują na fakt, że niemowlęta samodzielnie regulują potrzeby ilościowe - nie jest wykluczona zależność pomiędzy ilością wytwarzanego pokarmu a składnikami pokarmowymi, zawartymi w mleku poszczególnych karmicielek. Ilość składników odżywczych (np. tłuszczów) może się zmieniać w różnych porach dnia, a nawet być inna w mleku na początku, a inna pod koniec karmienia.Ponieważ niemowlę karmione piersią samo ustala ilość wypijanego pokarmu, jedyną metodą oceny pokrycia jego potrzeb żywieniowych jest przyrost ciężaru ciała. Przyrost ten powinien wynosić co najmniej 120-150 g tygodniowo. Najlepiej jednak, gdy ważymy swoje dziecko raz w miesiącu - co miesiąc masa ciała prawidłowo odżywionego niemowlęcia wzrasta o około 500 - 600 g. Piersi po karmieniu mogą stracić jedrność i nie być już tak atrakcyjne jak kiedyś, dlatego wiele kobiet decycuje się na operacje chirurgiczne.

czwartek, 8 września 2011

Objawy ciąży

Objawy ciąży :
- Spóźniający się okres, mimo iż zawsze był o czasie
- Zmiany w biuście, na przykład ból, powiększenie lub obrzmiałość piersi
- Zmiana nastroju, zmęczenie, rozdrażnienie, nieuzasadniona złość mimo pozytywnego otoczenia
- Napady lenistwa, chęć spędzania większej ilości czasu "w pierzynach"
- Częsta zmiana apetytu. Od obżarstwa po brak łaknienia
- Nagminne i bezpodstawne nudności
- Bardzo częste oddawanie moczu
- Uczucie podobne do przeziębienia

Jak sprawdzić który to tydzień :
By dowiedzieć się który to tydzień należy wykonać badanie na poziom HCG (chriongonadotropina). Jeśli chcesz się po prostu dowiedzieć czy jesteś w ciąży wystarczy kupić test ciążowy, który sprawdzi, czy w moczu występuje HCG (produkowany od wczesnej ciąży) i tym samym da nam odpowiedź na owe pytanie.

sobota, 14 maja 2011

Zapalenie pochwy

Infekcje pochwy mogą być spowodowane kilkoma czynnikami, co będzie wskazywało
na rodzaj zakażenia:
 • infekcje bakteryjne - wywoływane przez bakterie - bacterial vaginosis (BV), zakażenie nazywane często waginozą bakteryjną, bez objawów takich jak pieczenie czy swędzenie pochwy i sromu, natomiast o charakterystycznym rybim zapachu, upławy występują sporadycznie, mogą być barwy białej lub szarawej;
 • infekcja drożdżakowa (drożdżyca) – wywołana przez drożdżaki (grzyby) - Candida albicans; drożdżaki mnożą się w błonach śluzowych, również pod wpływem wilgoci, ich przewaga narusza równowagę flory bakteryjnej; wydzielina z pochwy ma serowatą konsystencję, jest gęsta o barwie białej lub żółtawej, zapach może być nieprzyjemny, występuje świąd i zaczerwienienie pochwy, sromu;
 • rzęsistkowe zapalenie pochwy – zakażenie spowodowane obecnością w pochwie pierwotniaka – rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis); niekiedy bezobjawowe, ale w fazie zaawansowanej wydzielina z pochwy jest wodnista, szaro-zielona, o nieprzyjemnym zapachu, szyjka macicy jest zaczerwieniona. Czytaj więcej na mamzdrowie.pl
Objawy
W przypadku infekcji pochwy zazwyczaj pojawiają się charakterystyczne symptomy, które powinny być ostrzeżeniem dla kobiety i pretekstem do wizyty lekarskiej. Ginekolog oceni rodzaj zakażenia i zaleci właściwą kurację. Wśród objawów wymienia się świąd i pieczenie pochwy, zaczerwienienia pochwy i sromu, specyficzny zapach upławów oraz ich charakter, barwa i konsystencja, także ból odczuwany podczas stosunku, po nim, jak i w trakcie oddawania moczu. Upławy mogą być gęste lub wodniste, o serowatej konsystencji, białe, bladożółte, zielonkawe, niekiedy podbarwione krwią. Pieczenie pochwy może nasilać się podczas kąpieli lub wypoczynku. Nie wolno drapać swędzących miejsc.
Rozpoznanie następuje podczas badania ginekologicznego, w oparciu o opisane przez kobietę objawy oraz poprzez pobranie wymazu z pochwy celem wykonania badań mikroskopowych na obecność grzybów, wirusów, bakterii.

wtorek, 7 grudnia 2010

Trądzik w wieku dojrzałym

Jeśli powyższe metody okażą się nieskuteczne, leczeniem trądziku powinien zająć się dermatolog. Terapia polega na: odtłuszczaniu skóry, odetkaniu porów i zlikwidowaniu stanu zapalnego. To, która z nich jest odpowiednia dla ciebie, zadecyduje lekarz. Aby złagodzić stan zapalny, zaleci antybiotyk w postaci tabletek lub maści nakładanej bezpośrednio na krosty. Jeżeli leczenie wymaga odtłuszczenia skóry, najskuteczniejsze będą leki hormonalne o działaniu obniżającym poziom męskich hormonów. Przyjmuje się je w formie pigułek antykoncepcyjnych.

W niektórych wypadkach konieczne jest zastosowanie leków hamujących produkcję łoju. Leczenie trądziku tymi środkami wymaga szczególnej ostrożności, w żadnym wypadku nie mogą go stosować kobiety w ciąży. Dlatego zanim lekarz je przepisze, kobieta musi być pewna, że nie jest w ciąży i podczas trwania kuracji w nią nie zajdzie. Zaleca się wtedy stosowanie podwójnej antykoncepcji.

Polecam ranking dermatologów: http://lekarze.mamzdrowie.pl/dermatolog/